Przejdź do treści

Dofinansowanie

Dofinansowanie w ramach Dotacji na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz
Działanie 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

BUDKRUSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Gabriela Narutowicza 16w ramach działania

3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ulicy Pańskiej 81/83, dofinansowanie na realizację Projektu pt.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla BUDKRUSZ Sp. z o.o.”

określonego we wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-04-0103/20.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 232 329,75

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 232 329,75

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczyna się w dniu 2020-07-01 i kończy się w dniu 2020-09-30

BUDKRUSZ Sp. z o.o. osiągnął wskaźnik rezultatu utrzymując prowadzenie działalności przedsiębiorstwa w okresie kwalifikowalności Projektu.